Menu

U bevindt zich hier: ledeninfo > Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lidmaatschap Koninklijke Harmonie Sint Cecilia, Tegelen:


Lidmaatschap
 • Ieder die lid wil worden van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia geeft zich daartoe op bij het bestuur. 
 • Het lidmaatschap eindigt door: schriftelijke opzegging aan het bestuur, schriftelijke opzegging door het bestuur, overlijden of ontzetting uit het lidmaatschap.
 • Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
 • Het lidmaatschap kan evenwel onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt.

 
Contributie van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia per 1 januari 2019:


 jeugdleden tot 18 jaar: €  57,50**
 leden vanaf 18 jaar* € 115,00**
 bestuursleden: € 120,00**
  * leden die in het lopende jaar 19 jaar zijn of worden
** vermeerderd met bijdrage reservering reparatiekosten instrument

Betaling van de contributie na ontvangst van de jaarcontributienota, c.q. kwartaalcontributienota.


Betalingsregeling contributie bij langdurige afwezigheid van een lid:

Als een lid langere tijd niet in staat om naar repetities/ uitvoeringen te komen, maar  wel de intentie heeft terug te komen en de draad weer op te pakken, is het geen optie om de persoon uit te schrijven en zich te laten aanmelden als hij/zij weer kan deelnemen. 

Blijft iemand lid dan worden slechts de administratiekosten voor de vereniging in rekening gebracht. Hiermee wordt ook de binding met de vereniging behouden. Het lid blijft de Ceciliapost en relevante informatie ontvangen onder de vlag van "boeien en binden”. Voorwaarde is: vooraf afwezigheid communiceren met de voorzitter, met vermelding van persoonlijke moverende redenen. Dit wordt in vertrouwen besproken. Er volgt overleg in DB, alwaar een standpunt wordt ingenomen. De financiële regeling is: een bijdrage van minimaal € 2.50 per maand i.v.m. vaste lasten (lidmaatschap LBM/ Buma Stemra) én de bijdrage vergoeding reparatie en onderhoud instrument. De regeling wordt vóóraf vastgesteld onder vermelding van periode van afwezigheid, startdatum hervatting volledig lidmaatschap, reductie en bijdrage. Instrument:

Voor zover de leden geen eigen instrument hebben, wordt door de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia een instrument in bruikleen gegeven.

Leden zorgen zelf voor een muziekstandaard.

Indien gebruik gemaakt wordt van een instrument van de harmonie, draagt de harmonie zorg voor:

 • Een goed bespeelbaar instrument inclusief koffer of ander stevig opbergmiddel
 • Een mondstuk c.q. rietje passend bij het instrument
 • Het lid dat het instrument leent om niet zorgt voor een goede en correcte verzorging, gebruik en vervoer van het instrument
 • Het lid dat een instrument leent om niet mag dit instrument alleen gebruiken voor de  repetitie, het oefenen en de concerten van de harmonie
 • Het lid dat een instrument leent om niet en het instrument buiten de harmonie om wenst te gebruiken, dient daartoe in goed overleg vooraf goedkeuring van het bestuur te verkrijgen
 • Leden die gebruik maken van een verenigingsinstrument betalen, naast de contributie een extra bijdrage t.b.v. de reservering voor de reparatiekosten van de instrumenten zijnde € 30 per jaar 

Uniform:

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia geeft aan de leden een uniform en windjack in bruikleen. Leden zorgen zelf voor zwarte sokken en schoenen.

Leden betalen voor een nieuw uniform een eigen bijdrage van € 150,00.
Jeugdleden ontvangen een verenigingstrui in bruikleen en zorgen zelf voor een zwarte broek, sokken en schoenen.

Terug naar boven

Nieuws

Nieuwsflits

Op 26 december 2019 organiseren wij voor de 42e keer het traditionele kerstconcert in de Maaspoort te Venlo.
Dit jaar verlenen het Venloos Mannenkoor de Meulezengers hun medewerking en Mezzosopraan Kikki Vanhautem.

Meer informatie over dit kerstconcert en hoe u kaarten kunt bestellen, kunt u hier vinden.

________________________________________________________________________________________________

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen zoekt nieuwe dirigent

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in het Noord-Limburgse Tegelen behoort tot de oudste Limburgse amateur-muziekgezelschappen en heeft in de afgelopen 166 jaar meer dan eens hoge ogen gegooid. Onze vereniging telt momenteel 38 spelende leden, waarvoor naast samen musiceren ook sociale binding een belangrijke kernwaarde is. In verband met pensionering van onze huidige dirigent zijn we per 1 maart 2020 op zoek naar opnieuw:

een inspirerende freelance dirigent (m/v)

Naast gezellig samen musiceren streven we er ook naar om de gespeelde werken zorgvuldig uit te voeren en samen een sfeervolle uitvoering te verzorgen. We willen onderscheidend zijn en uitvoeringen verzorgen die indruk achter laten. Dit is voor onze leden van grote betekenis, daarom willen we dit met onze nieuwe muzikale inspirator verder uitbouwen. We verwachten dat hij/zij ons weet te enthousiasmeren, inspireren en uit te dagen.

In de afgelopen periode hebben we uit een uitgebreid repertoire geput, waarbij naast eigentijdse muziek met name uitdagende klassieke werken zijn uitgevoerd. Samen met onze nieuwe dirigent willen we hieraan een vervolg geven, maar ook nieuwe wegen inslaan.

Van de nieuwe dirigent verwachten we dat hij/zij:

 • In het bezit is van een HaFaBra directie-diploma.

 • Gevoel heeft voor de sociale binding en richtinggevend is in het gezamenlijk musiceren.

 • Een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis heeft die aansluit bij onze ambitie.

 • Op actieve wijze invulling geeft aan het eigentijdse imago van onze vereniging, waarbij ledenwerving een belangrijk aandachtspunt is.

 • Open staat voor samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.

  De repetities worden momenteel gehouden op de woensdagavond van 19.30u tot 21.30u in ‘t Zaelke op de Arie¨nsstraat in Tegelen. Voor meer informatie over de lange historie van het orkest verwijzen we naar de website www.harmonie-tegelen.nl.

  Sollicitatiebrieven, voorzien van een heldere toelichting en CV, kunnen uiterlijk 6 december 2019 per e-mail worden gestuurd naar bestuurslid Petra Kuntzelaers, p.kuntzelaers63@gmail.com

  Op zaterdag 14 december vinden de gesprekken met de sollicitatiecommissie plaats. Vervolgens worden drie kandidaten geselecteerd. Proefdirecties vinden plaats op 29 januari, 5 februari en 12 februari 2020. Aan de hand van deze proefdirecties wordt een definitieve keuze gemaakt. De nieuwe dirigent leidt vanaf woensdag 4 maart 2020 de repetities van onze vereniging.


Buienradar

Terug naar boven