Menu

U bevindt zich hier: vaandel > Nieuwe vaandel

Nieuwe vaandel
- Een vaandel heeft ten doel de vereniging te herkennen en is het symbool daarvan -

Het oude vaandel van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen, vervaardigd in 1867, is de trots van de vereniging. Veel foto's uit de 19e en 20e eeuw laten de vereniging zien met het vaandel. Het is hét symbool van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. 
Naast een emotionele waarde vertegenwoordigt het ook een grote antiekwaarde. Reden om voor dagelijks gebruik een nieuwe drapeau te laten vervaardigen en de oude te conserveren.
Een vaandelcommissie, onder leiding van destijds vice-voorzitter Leo Timmermans, heeft deze taak op zich genomen.
 

 

Mevrouw Riek Vermeulen - Joosten


 

Mevrouw Riek Vermeulen - Joosten uit Sevenum, die op ambachtelijke wijze vaandels vervaardigt, heeft van de commissie het verzoek gekregen een nieuwe drapeau te maken. Medio 1998 is zij hieraan begonnen met de verwachting dat het vaandel in de loop van 1999 klaar zou zijn. In 1909 verleende Koningin Wilhelmina de harmonie het predikaat "Koninklijk". De 90e verjaardag van dit feit kon dan samen gaan met het feestelijk in gebruik nemen van de nieuwe drapeau.

 

 

 

 

v.l.n.r. Nico Driessen, Albert Bosch, Karel Thijssen, 
Leo Timmermans, Petra Kuntzelaers, Riek Vermeulen-Joosten

 

De vaandelcommissie en in het bijzonder de heer en mevrouw Timmermans-Vossen, hebben zich ingespannen de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Ook enkele grotere sponsoren en de Gemeente Tegelen namen een deel voor hun rekening. In het najaar van 1999 was het vaandel gereed.

 Het vaandel geflankeerd door bestuurslid Henk Rutten (L) en voorzitter Albert Bosch

Op 20 november 1999 werd het vaandel in de Sint Martinuskerk te Tegelen door pastoor J. Dautzenberg plechtig ingezegend en in gebruik genomen met het volgende zegeningsgebed:

Goede God,


In de muziek laat gij ons een weerspiegeling horen van Uw grenzeloze creativiteit. Door de muziek komen mensen bij elkaar en leren zij Uw schepping verstaan. Door samen het zelfde stuk te spelen komt er muziek en saamhorigheid, waarbij ieder zijn taak verricht ten dienste van het geheel. Wij danken U voor de muziek, ook voor de gave om samen te musiceren en de onderlinge vriendschap in deze vereniging.


Vandaag vraagt de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Uw zegen over haar nieuwe vaandel opdat alles wat zij als vereniging tot stand brengt uitdrukking mag zijn van Uw liefde en vriendschap.
Wil ook Uw zegen geven aan de leden en het bestuur van de harmonie, hun families en weldoenders, en de eeuwige rust aan hun overleden leden. Zegen ook allen die meegewerkt hebben aan het mogelijk maken en vervaardigen van dit prachtige nieuwe vaandel. Dat de harmonie op voorspraak van haar patrones, Sint Caecilia, nog vele jaren in onderlinge vriendschap mag spelen tot vreugde van velen, hier in Tegelen en tot ver over de grenzen van onze stad.

Dat alles vragen wij U God, 
op het feest van Christus Koning, 20 november 1999,
aan de vooravond van het derde millenium, 
door Christus onze Heer.
Zegene u de almachtige God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


 Pastoor J. Dautzenberg zegent het vaandel

In verenigingslokaal de Kievit was er na afloop van deze inzegening een bijeenkomst. Hier werd hulde gebracht aan Mevrouw Riek Vermeulen-Joosten voor de vervaardiging van het vaandel. Ook de vaandelcommissie, Leo Timmermans, Nico Driessen, Dré Ewalds en Mariëtte Timmermans-Vossen, werd door voorzitter Albert Bosch gehuldigd voor het voorbereidende werk en het bijeen brengen van de benodigde gelden.

Dré Ewalds, Nico Driessen, Mariëtte Timmermans - Vossen, 
Leo Timmermans, Albert Bosch
Voorzitter Albert Bosch dankt Riek Vermeulen - Joosten
voor het vervaardigen van het vaandel


In het nieuwe vaandel zijn alle elementen van het oude vaandel te herkennen. Het markante middelpunt is de leeuw op een schild met een kroon. Deze leeuw is de oude Limburgse Leeuw ontleend aan het Wapen van Limburg. Op het vaandel is deze leeuw in goud uitgevoerd.

 Verder een harp met een gouden lauwerkrans. De oprichtingsdatum van de vereniging 1853 is vermeld op het nieuwe vaandel in tegenstelling tot het oude vaandel waarop het vervaardigingsjaar 1867 is vermeld. Leeuw en harp zijn versierd met edelstenen in geel-gouden zettingen. Het geheel is geborduurd op fluweel.

Bij officiële concerten, straatoptredens en ook bij feestelijke bijeenkomsten is het vaandel steeds aanwezig als symbool van de vereniging.

Terug naar boven

Nieuws

Nieuwsflits

Op 26 december 2019 organiseren wij voor de 42e keer het traditionele kerstconcert in de Maaspoort te Venlo.
Dit jaar verlenen het Venloos Mannenkoor de Meulezengers hun medewerking en Mezzosopraan Kikki Vanhautem.

Meer informatie over dit kerstconcert en hoe u kaarten kunt bestellen, kunt u hier vinden.

________________________________________________________________________________________________

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen zoekt nieuwe dirigent

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in het Noord-Limburgse Tegelen behoort tot de oudste Limburgse amateur-muziekgezelschappen en heeft in de afgelopen 166 jaar meer dan eens hoge ogen gegooid. Onze vereniging telt momenteel 38 spelende leden, waarvoor naast samen musiceren ook sociale binding een belangrijke kernwaarde is. In verband met pensionering van onze huidige dirigent zijn we per 1 maart 2020 op zoek naar opnieuw:

een inspirerende freelance dirigent (m/v)

Naast gezellig samen musiceren streven we er ook naar om de gespeelde werken zorgvuldig uit te voeren en samen een sfeervolle uitvoering te verzorgen. We willen onderscheidend zijn en uitvoeringen verzorgen die indruk achter laten. Dit is voor onze leden van grote betekenis, daarom willen we dit met onze nieuwe muzikale inspirator verder uitbouwen. We verwachten dat hij/zij ons weet te enthousiasmeren, inspireren en uit te dagen.

In de afgelopen periode hebben we uit een uitgebreid repertoire geput, waarbij naast eigentijdse muziek met name uitdagende klassieke werken zijn uitgevoerd. Samen met onze nieuwe dirigent willen we hieraan een vervolg geven, maar ook nieuwe wegen inslaan.

Van de nieuwe dirigent verwachten we dat hij/zij:

 • In het bezit is van een HaFaBra directie-diploma.

 • Gevoel heeft voor de sociale binding en richtinggevend is in het gezamenlijk musiceren.

 • Een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis heeft die aansluit bij onze ambitie.

 • Op actieve wijze invulling geeft aan het eigentijdse imago van onze vereniging, waarbij ledenwerving een belangrijk aandachtspunt is.

 • Open staat voor samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.

  De repetities worden momenteel gehouden op de woensdagavond van 19.30u tot 21.30u in ‘t Zaelke op de Arie¨nsstraat in Tegelen. Voor meer informatie over de lange historie van het orkest verwijzen we naar de website www.harmonie-tegelen.nl.

  Sollicitatiebrieven, voorzien van een heldere toelichting en CV, kunnen uiterlijk 6 december 2019 per e-mail worden gestuurd naar bestuurslid Petra Kuntzelaers, p.kuntzelaers63@gmail.com

  Op zaterdag 14 december vinden de gesprekken met de sollicitatiecommissie plaats. Vervolgens worden drie kandidaten geselecteerd. Proefdirecties vinden plaats op 29 januari, 5 februari en 12 februari 2020. Aan de hand van deze proefdirecties wordt een definitieve keuze gemaakt. De nieuwe dirigent leidt vanaf woensdag 4 maart 2020 de repetities van onze vereniging.


Buienradar

Terug naar boven